Close
Close
 

    Ohutus kõigepealt

     

    Boels rendib vaid ühel viisil: ohutult.Kõik meie töötajad võtavad vastutuse ja teevad kõik endast oleneva, et tagada ohutus meile endile meie partneritele meie klientidele ja seadmetele, mida me välja rendime.

    Võite kindlad olla, et meie masinad ja tööriistad on alati ohutud kasutada.Materjale ja seadmeid meie tootevalikusse võttes testitakse neid intensiivselt ja katsetatakse ohutuse aspektist intensiivseks kasutamiseks.Ohutuse arvelt ei tee me mingeid kompromisse.

    Nii tagame Teie ohutuse

    • Kogenud tehnikud kontrollivad meie seadmeid regulaarselt.
    • Masinaid ja tööriistu näidatakse selgitavalt enne väljarentimist.
    • Meie töötajad koolitavad meie partnereid kasutama kõiki masinaid ja tööriistu nõuetekohaselt ja ohutult.
    • Te saate selged kasutusjuhised paberil.

    Ohutult töötamine
    Järgige enda ja teiste ohutuse huvides, millised kaitsevahendid on vastava masina kasutamiseks nõutud:

    Kaitsekindad kohustuslikud
    Turvajalanõud kohustuslikud
    Kaitsekiiver kohustuslik
    Kuulmiskaitsevahendid kohustuslikud
    Silmade kaitsevahend kohustuslik
    Respiraator kohustuslik
    Töö-/kaitseriided kohustuslikud
    Trekhaak benodigd Transportida haagisega
    Transportida autoga
    Veokonks vajalik